82 промоции от София  
 117 промоции от Варна  
 8 промоции от Пловдив  
 6 промоции от Бургас  
 6 промоции от Велико Търново