77 промоции от София  
 116 промоции от Варна  
 9 промоции от Пловдив  
 9 промоции от Бургас  
 3 промоции от Велико Търново