77 промоции от София  
 79 промоции от Варна  
 9 промоции от Пловдив  
 11 промоции от Бургас  
 3 промоции от Велико Търново