77 промоции от София  
 78 промоции от Варна  
 9 промоции от Пловдив  
 10 промоции от Бургас  
 3 промоции от Велико Търново