79 промоции от София  
 127 промоции от Варна  
 9 промоции от Пловдив  
 7 промоции от Бургас  
 3 промоции от Велико Търново