84 промоции от София  
 120 промоции от Варна  
 8 промоции от Пловдив  
 6 промоции от Бургас  
 3 промоции от Велико Търново